System SENTgeo – przewóz towarów wrażliwych

System SENT - co to jest?

W ramach ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708, z późn. zm.) przewoźnicy transportujący na terytorium Polski tzw. „towary wrażliwe”, które reguluje przedmiotowa ustawa, mają obowiązek zgłoszenia takiego przewozu do rejestru elektronicznego – PUESC SENT.
Ustawę realizuje Krajowa Administracja Skarbowa, która na swojej internetowej Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC SENT) w ramach usług „e-Przewóz”, uruchomiła system SENT, który umożliwia przewoźnikom realizację tych obowiązków.

System SENT - dla kogo i jakie towary?

Z dniem 1 października 2018 roku przewoźnicy towarów wrażliwych objętych systemem SENT GEO podlegają nowym, bardziej rygorystycznym przepisom dotyczącym kontroli tego przewozu. Wśród produktów znajdujących się w wykazie towarów objętych monitoringiem sent są między innymi:

Paliwa i inne produkty ropopochodne jak oleje i smary

Alkohole i produkty zawierające alkohol

Inhibitory, odrdzewiacze i pokrewne

Susz tytoniowy

Od października bieżącego roku, każdy przewoźnik towarów wrażliwych musi mieć w pojeździe urządzenie- sent lokalizator, przekazujące dane geolokalizacyjne
Może to być:
• system monitoringu GPS używany przez przewoźnika, który gromadzi i przekazuje dane geolokalizacyjne środka transportu, tzw. zewnętrzny system lokalizacji (ZSL)
lub
• sent geolokalizator, czyli urządzenie (np. tablet, smartfon) z zainstalowaną aplikacją SENT GEO, która służy do monitorowania trasy przewóz towarów wrażliwych
Zakres przesyłanych danych PUESC SENT-przekazywane dane geolokalizacyjne to:
• współrzędne geograficzne położenia środka transportu,
w tym data i godzina ich pozyskania
• prędkość
• azymut środka transportu
• błąd przekazywania danych satelitarnych
• numer sent lokalizatora albo numer ZSL

Obowiązki przewoźnika w monitoringu SENT

Obowiązkiem przewoźnika towarów wrażliwych jest podług ustawy o przewozie towarów SENT GEO, wyposażenie środka transportu w urządzenie – nadajnik GPS (sent lokalizator), który przesyła dane geolokalizacyjne oraz zapewnienia stałe przekazywanie tych danych podczas całej trasy przewozu towarów wrażliwych do systemu PUESC SENT.

Obowiązki kierującego w monitoringu SENT

Kierowca ma obowiązek uruchomić sent lokalizator przed rozpoczęciem przewozu towarów wrażliwych w Polsce albo z chwilą wjazdu na teren Rzeczypospolitej Polskiej, i nie może wyłączyć tego nadajnika GPS wcześniej niż po dostarczeniu towaru wrażliwego na miejsce albo wyjazdu z Polski.
Dodatkowym obowiązkiem prowadzącego pojazd jest kontrola sprawności lokalizatora SENT-GEO. Jeśli nadajnik GPS jest niesprawny przez ponad godzinę, należy niezwłocznie zatrzymać się na najbliższym miejscu postojowym do czasu usunięcia usterki i ponownego połączenia z systemem zgłoszeń SENT.
Nadajniki GPS oferowane przez firmę Karson Technology spełniają wymogi ustawy SENT GEO o przewozie towarów wrażliwych. Ich zainstalowanie jest proste, a koszty niskie. Dzięki sent lokalizatorowi z diodą LED, kierowca ma pewność, że sent geolokalizator działa i dane są przesyłane. Dodatkową zaletą naszych nadajników GPS jest możliwość monitorowania floty pojazdów firmowych, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa i zmniejszenia kosztów eksploatacji. Przed podjęciem decyzji o wyborze sposobu przesyłu informacji na potrzeby wymogów ustawy, warto zastanowić się jak jeszcze wykorzystać zbierane dane z korzyścią dla swojej firmy. Nasi doradcy zaproponują optymalne rozwiązanie dla każdej floty pod kątem kosztowym i jakościowym.

System SENT - kary

Konsekwencje niedopełnienia obowiązków Ustawy SENT-GEO.
Za niedopełnienie obowiązków związanych z przesyłaniem danych geolokalizacyjnych do systemu SENT:
– przewoźnik może zapłacić karę w wys. 10 000 zł,
– kierujący – od 5000 do 7500 zł.
Ze względów bezpieczeństwa przewozu towarów wrażliwych, warto też pomyśleć o stabilności utrzymania sygnału GPS przez sent lokalizator. Biorąc pod uwagę obowiązki przewoźnika jak i kierowcy w monitoringu systemu SENT-GEO , a także kary i przestoje spowodowane brakiem sygnału, zalecamy montaż nadajnika GPS na stałe. Dzięki temu rozwiązaniu wykluczamy czynnik ludzki (nie naładowanie lub brak podłączenia sent lokalizatora), a dodatkowo, co nierzadko zdarza się w urządzeniach mobilnych typu Smartfon/Tablet wykluczamy zawieszenie się systemu GPS z powodu przegrzania lub zbyt długiego działania.

Więcej informacji o systemie elektronicznym SENT na stronie PUESC
https://puesc.gov.pl/e-przewoz