System GPS i GSM jest uniwersalnym rozwiązaniem dla każdej posiadanej floty. Śledzi i monitoruje w czasie rzeczywistym maszyny budowlane, dostarczając informacji o ich bieżącym położeniu i wyświetlając wszystkie dane na monitorze.

Pozwala w pełni kontrolować czas pracy maszyn, zwiększa bezpieczeństwo pracowników.

Ważne jest również umiejętne zarządzanie gospodarką paliwową.

Nasze rozwiązanie pomoże Ci utrzymać kontrolę nad zużytym i zatankowanym paliwem. Pomoże Ci w tym zaawansowana sonda paliwowa.

Służy do rejestrowania tankowania danego pojazdu oraz ubytku paliwa z jego zbiornika, dzięki czemu w łatwy sposób możesz uzyskać szybką i dokładną diagnostykę tankowania i ewentualnych kradzieży.

Dzięki dokładnym danym pomiarowym uzyskanym z sondy możesz określić zużycie paliwa przez dany pojazd, dane te są przedstawiane w łatwych do odczytu raportach.

Nasze sondy są tak zaprojektowane, że mogą być zainstalowane w różnorodnych modelach pojazdów budowlanych.

Główne funkcje sondy paliwowej

Zużycie paliwa

Określa zużycie paliwa za pomocą dokładnych danych pomiarowych.

Zdalne monitorowanie zużycia paliwa

Szybka i dokładna diagnostyka tankowania i kradzieży dzięki monitorowaniu paliwa 24/7  z monitoringiem całej pojemności zbiornika włącznie z martwymi strefami.

Ekologiczne rozwiązanie

Wykorzystaj możliwość ekorozwoju.

Sonda paliwowa jako cześć rozwiązania telematycznego

Optymalizacja Zużycia Paliwa

Informacja o ilości zatankowanego paliwa

Informacje o kradzieży paliwa ze zbiornika

Informacje o aktualnym stanie paliwa w zbiorniku

Zdalne monitorowanie zbiornika

Sondy zostały zaprojektowane tak, że znajdują zastosowanie w monitorowaniu poziomu paliwa zarówno w zbiornikach pojazdów jak i w zbiornikach instalacji stałej jak np. w generatorach.

Nasze urządzenia charakteryzują się wysoką precyzją, dokładność pomiaru zaczyna się już od 0,5% objętości.

Czujnik mierzy poziom paliwa w zbiorniku i generuje sygnały wyjściowe do urządzenia śledzenia pojazdów.

Urządzenie śledzące rejestruje i przetwarza dane z czujnika do dalszej transmisji ich do serwerów telematycznych. Oprogramowanie serwera przetwarza i analizuje otrzymane dane by wygenerować analityczne raporty dla wybranego okresu czasu.