Koszt paliwa stanowi ok. 40% wartości całego transportu, dlatego jest on podstawowym czynnikiem w procesie optymalizacji kosztów transportu.

Przedsiębiorstwa nie mają dużego wpływu na koszty paliwa, mimo to duże oszczędności może przynieść prawidłowe monitorowanie tankowań i  gospodarki paliwowej.

Telemetyka w połączeniu z urządzeniami kontrolno-pomiarowymi pozwala na :

  • Kontrolę tankowań - m.in. zgodność z kartami paliwowymi
  • Monitorowanie zużycia paliwa - wpływ stylu jazdy na wielkość zużycia - jazda pod obciążeniem lub na pusto - jazda w terenie górzystym
  • Alertowanie upustów paliwa
  • Planowanie tras, postojów i tankowań

Na rynku występują różne metody ewidencji przebiegu pojazdu, jedną z nich jest monitoring paliwa przy użyciu telemetrycznych urządzeń.

Dzięki generowanym raportom spalania z systemu monitoringu floty pojazdów możemy m. in. obliczyć i ustalić najbardziej optymalną

i najkrótszą trasę dojazdu, mieć wgląd w bieżącą lokalizację GPS, jak i  stan podzespołów pojazdu, a także bieżący pomiar zużycia paliwa.

Na podstawie stworzonej w systemie lokalizacji GPS karty ewidencji czasu pracy sprzętu mamy możliwość dokładnego rozliczenia

transportu na podstawie raportów spalania  paliwa i przepracowanego czasu . Chroni to nas przed nadmierną eksploatacją pojazdu,

nadmiernym zużyciem paliwa i ewentualną kradzieżą paliwa, które zazwyczaj wykonywane są poprzez spuszczanie paliwa z baku.

Nasze rozwiązania do kontroli paliwa:

  • Przepływomierze
  • Pływak
  • CAN crocodille
  • Sonda paliwa ciśnieniowa.

Sondy ciśnieniowe ze względu na interfejs – czyli połączenie z nadajnikiem GPS dzielimy na sondy paliwowe analogowe i cyfrowe.

Z uwagi na błąd pomiaru rzędu 1-3%, sonda paliwa cyfrowa jest obecnie najbardziej precyzyjnym urządzeniem do rozliczania

zużycia paliwa w firmie. Sonda paliwowa w zbiorniku umieszczana jest w możliwie centralnym jego miejscu i może działać niezależnie

od uruchomienia pojazdu. Jest to rozwiązanie rekomendowane szczególnie dla pojazdów o dużej pojemności zbiornika paliwa, z łatwym

dostępem do baku, i brakiem magistrali CAN (np. ciągniki, wolnostojące zbiorniki, ciężarówki, maszyny budowlane).

Image
Sonda paliwowa

Służą do dokładnego pomiaru poziomu objętości i paliwa w cysternach i zbiornikach stacjonarnych
GPS

Zbiera dane z poszczególnych urządzeń do kontroli paliwa, ułatwia kontrolę nad gospodarką paliwową i flotą pojazdów.
Przepływomierz

Przeznaczony do pomiaru zużycia paliwa w liniach paliwowych pojazdów i maszyn stacjonarnych.
CAN Crocodile

Wykorzystywany w systemach śledzenia GPS do odbioru konkretnych parametrów: obrotów, ciśnienia oleju, prędkości i temperatury, objętości paliwa i zużycia itp