Wypadki z udziałem dużych pojazdów takich jak autobusy czy samochody dostawcze powodowane są najczęściej przez ograniczoną widoczność kierowcy. Głównymi poszkodowanymi są najbardziej narażeni użytkownicy dróg, którzy często są trudni do zauważenia – rowerzyści, piesi czy motocykliści.

Wiele przypadków zdarza się gdy kierowca skręcając nie widzi czy nie ma w pobliżu pieszego. W związku z takimi sytuacjami powstało rozwiązanie, które ma na celu ograniczenie tego typu wypadków – Mobileye Shield+. Jest to urządzenie dedykowane dla dużych samochodów – autobusów, ciężarówek czy samochodów dostawczych. Wyposażone w 4 inteligentne kamery rozmieszczone strategicznie w pojeździe wspomaga kierowcę oraz umożliwia mu uniknięcie bezpośrednich kolizji.

Wyświetlacze ostrzeżeń znajdujące się w środku pojazdu ostrzegają kierowcę zarówno wizualnie jak i dźwiękowo, jeśli pieszy znajdzie się w polu niewidocznym dla prowadzącego pojazd.

Mobileye Shield+ charakteryzuje się następującymi funkcjami ratującymi życie:

Ostrzeżenie o Kolizji z Pieszym lub Rowerzystą (PCW)

Ostrzega o nadchodzącej kolizji z pieszym lub rowerzystą w obrębie przednich i bocznych stref zagrożenia pojazdu.

Ostrzeżenie o Kolizji z pojazdem z przodu (FCW)

Alerty dotyczące nadchodzącej kolizji z pojazdem znajdującym się przed samochodem, dające kierowcy czas na reakcję i podjęcie odpowiednich działań.

Ostrzeżenie o Zbyt Małym Dystansie do Pojazdu z Przodu (HMW)

Pomaga kierowcy zachować właściwy odstęp od poprzedzającego pojazdu.

Wskaźnik Ograniczenia Prędkości (SLI)

Rozpoznaje znaki ograniczenia prędkości i informuje kierowcę jeżeli pojazd przekracza dozwoloną prędkość.

Asystent Pasa Ruchu (LDW)

Ostrzeżenie z wizualnymi i dźwiękowymi alertami, gdy następuje zboczenie z pasa bez odpowiedniego zasygnalizowania manewru.

Urządzenie ma na celu zwiększyć bezpieczeństwo na drodze. Autobus wyposażony w inteligentne kamery multiwizyjne system Mobileye Shield+ działa jak trzecie oko kierowcy, nieustannie monitorując dynamiczną sytuację na drodze i dostarczając, w czasie rzeczywistym, kierowcy wizualne i dźwiękowe ostrzeżenia o wzrastającym ryzyku kolizji.

Image
Wyświetlacze boczne
Kamera z przodu
Zegar
Kamera zewnętrzna