System SENTgeo – przewóz towarów wrażliwych

System SENT - co to jest? W ramach ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708, z późn. zm.) przewoźnicy transportujący na terytorium Polski tzw. „towary wrażliwe", które reguluje przedmiotowa ustawa, mają obowiązek zgłoszenia takiego przewozu do rejestru elektronicznego – PUESC SENT. Ustawę realizuje